Okoljska politika apartmajev Ortenia

 

 

 

 

Okoljsko politiko smo sprejeli leta 2014 ob odprtju apartmajev Ortenia. S sprejetjem politike se je vodstvo in zaposleni zavezalo k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja, spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje, predpisov in drugih zahtev. Okoljska politika je temelj za postavitev ciljev na področju varovanja okolja.

S sprejetjem okoljske politike smo se zavezali odgovornemu ravnanju, hkrati pa je varovanje okolja postalo naša glavna aktivnost, ki se glede na spremembe tudi prilagaja in dopolnjuje.

 

Vodstvo skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih in se zavezuje k:

 • zagotavljanju potrebnih aktivnosti, s katerimi bomo neposredno in posredno prispevali k stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem,

   

 • izpolnjevanju vseh zakonskih in drugih okoljskih zahtev,

   

 • posredovanju okoljske politike gostom našin apartmajev,

 • spodbujanje gostov k izposoji koles in pohodnih palic, ki so brezplačni,

 • dobavitelje in pogodbenike obveščati o postopkih, ki se nanašajo nanje in zahtevati njihovo izvajanje in skrb za okoljsko naravnanost,

 • Prednost imajo okoljsko odgovorni ponudniki storitev (Alternativni taksiji za gorivo, izposoja koles, storitve urejanja okolice itd.)

 • zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje okoljskih programov.

   

Okvirni cilji:

 • prepoznati in meriti vplive na okolje,

   

 • dvigovanje ekološke zavesti gostom apartmajev ob prihodu,

   

 • zmanjševanje obremenjevanja okolja .
   

Galerija